VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni üzletünknek, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Vásárlási feltételek
Jelen feltételek szerinti szerződés nem kerül iktatásra, elektronikus formában, telefonon vagy személyesen kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

1. Üzemeltetői adatok
Imperial Mobil Kft.
1117 Budapest Kőrösy József u. 9. F/27 (Fehérvári úti Vásárcsarnok)
Adószám: 24388627-2-43
Tel: +36 20 283 4699
Email: griffonegsm [@] gmail.com

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Üzletünkben meglévő termékek megrendelhetők e mail-en, facebook oldalunkon vagy telefonon. Átvételük ügyfél kérésére futárszolgálat általi házhoz szállítással történik vagy személyesen üzletünkben. Az árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

3. A megrendelések feldolgozása
A megrendeléseket 24 órán belül e-mail üzenetben visszaigazoljuk. A megrendelések általános teljesítési határideje: a visszaigazolástól számított 1-2 munkanap. Akadályoztatás esetén telefonon, illetve e-mail üzenetben értesítést küldünk.
Amennyiben a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem tudjuk a megrendelővel felvenni a kapcsolatot, úgy a megrendelést tárgytalannak tekintjük.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek.

4. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja megállapodás tárgya.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak vagy – a fizetési mód választásától függően – előre elutalva kell kifizetni. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, hogy a kézbesítés alkalmával a csomagot a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén, kérje jegyzőkönyv felvételét! Ebben az esetben ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

5. Házhoz szállítás díjszabása
A házhoz szállítás díja előre utalás esetén 2000 Ft Budapestre. Utánvételes fizetés esetén 500 Ft a futárnak fizetendő (Országosan). A fenti költségeket akkor is egyszer kell megfizetni, ha egy rendelést csak több csomagban vagy nem egy időben tudjuk kiszállítani. (Szállítási költségeink Magyarország területére vonatkoznak.)

6. Cseregarancia
Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

7. A cseregaranciát kizáró tényezők
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.
Nem áll módunkban a terméket kicserélni a következő esetekben:

  • ha az árucikk nem a GriffoneGSM hibájából sérült.
    ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik

8. Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Így a vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a griffonegsm [@] gmail.com címen vagy a +36 20 283 4699-es telefonszámon (“rendelési azonosító szám” szükséges!). Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a kiszállítás megtörtént, az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Az elállási jog csak a bontatlan árucikkekre vonatkozik. Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből: 20.§ (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13.§ vagy a 19.§ szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén,
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
A jogszabály további részleteinek megtekintése itt! https://net.jogtar.hu

9. Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket bontatlanul, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék épségére, ugyanis az ebből eredő károknak megtérítése a Vásárlót terhelik!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatérítjük a termék vételárát (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!).
A fogyasztói jogok érvényesítésével kapcsolatosan keresse a Fogyasztói Jogérvényesít ő Szervezetet (http://www.fjsz.hu), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (http://www.nfh.hu), az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületet (http://www.ofe.hu), nézze meg a Fogyasztóvédelmi Fórumot (http://www.fvf.hu) vagy forduljon ügyvédhez.

10. Adatkezelés
Az webáruház használata során a vállalkozásunk részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozónk számára elengedhetetlen. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a vállalkozásunk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az eladó a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az eladó Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Vásárlás esetén szerződése az eladóval, az GriffoneGSM-el kerül megkötésre (adatait ld. legfelül).
Megtisztelő érdeklődését előre is köszönjük!

Amennyiben mégse, keress fel bennünket személyesen vagy telefonon

(Budapest XI ker. Újbuda Központ – Fehérvári úti Vásárcsarnok)